Договір публічної оферти на замовлення, придбання і доставку товарів

Цей договір між ФОП КІРМАН ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, надалі «Продавець» і користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому - «Замовник», є договором на замовлення, придбання та доставку Товарів і визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет сайт https://pizzatogo.ck.ua/.

Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі - Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки і посилання.

1.2. Товар – будь-який товар зазначений на сайті інтернет-магазину https://pizzatogo.ck.ua/.

1.3. Замовлення - рішення Замовника замовити товар і його доставку, оформлене в інтернет-магазині.

1.4. Акцепт — повне і безумовне прийняття Замовником умов Публічної оферти даного Договору.

1.5. Сторони – Продавець і Замовник.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https://pizzatogo.ck.ua/ будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів, зазначених на сайті. Зазначений договір є публічним, тобто діє відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Згідно зі статтею 642 Цивільного Кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладення Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та оплати замовлення.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови справжньої Пропозиції шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, чеків та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару шляхом зміни її на сайті інтернет-магазину.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «ДОСТАВКА».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефонами: (068)937 16 53; (098)246 79 58; (096)768 47 90; (097)687 01 85 або через сервіс сайту Інтернет-магазину https://pizzatogo.ck.ua/.

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. адреса електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товарів в інтернет-магазині.

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти.

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем і Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину та оплати Товару Покупцем.

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів вказані на сайті в розділі «ДОСТАВКА». Порядок і умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з Оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2. Самовивіз товару:

5.2.1. Після формування заявки покупець може розрахуватися і отримати свій товар за адресою вказаною при замовленні.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання товару шляхом підписання Покупцем товарного чека.

5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітників інтернет–магазину згідно з умовами доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності кур'єра перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам, (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.5. Замовник або Представник Замовника під час приймання товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від товару в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості.

6.3. Замовник не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Споживачем, який його придбав, (в т.ч. не стандартні, за бажанням Замовника, розміри, рецептура та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.4. Повернення товару у випадках передбачених законом та цим Договором здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «КОНТАКТИ».

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання або зберігання Товарів, попередньо замовлених в межах Сервісу http://pizzatogo.ck.ua/ і придбаних у Продавця.

7.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань в разі надання Покупцем неповної, недостовірної або помилкової інформації.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, акти органів державної влади, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

7.5. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо суперечки і розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.6. У всіх випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються положеннями діючого законодавства України.

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Даний Договір може бути розірвано за згодою Сторін.

8.2. Одностороння відмова будь-якої із Сторін від даного Договору не допускається, за винятком випадків, коли інша Сторона порушує або не виконує його умови, та у випадках, прямо передбачених діючим законодавством України.

9. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

9.1. Дана Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину Продавця (https://pizzatogo.ck.ua/) і діє до моменту її відкликання Продавцем.

9.2. Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Оферти і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті інтернет-магазину Продавця (https://pizzatogo.ck.ua/), якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.